Felhívás tudományos konferenciára

Az ELTE BTK Történeti Intézet Doktori Iskola Kelet-Európa Története Program, valamint az ELTE BGGYK Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet (FOTRI), továbbá a Mozgássérült Célok Thetisz Megoldásában Alapítvány együttműködve konferenciát szervez: A mozgássérült problematika Kelet-Európa relációjában címmel.

Tervezett helye:
ELTE BTK A épület Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 039.)

Ideje:
2021. december 16. 10 órától.

A konferenciára várjuk mindazon mozgássérült és ép személyeket, akik érdeklődnek egy sajátos társadalmi csoport történeti problematikája iránt. Roppant fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a konferencián minél többen legyünk jelen, mivel a tudományos „összejövetel” egyedülálló kezdeményezésként, egy fontos célt fogalmaz meg, mégpedig azt, hogy a kétévente megrendezendő konferencián – elsősorban történeti alapon – mind jobban kikutatva és megértve legyen a mozgássérült társadalom időbeni fejlődésének/változásának mozgatórúgói. Másként fogalmazva: a mozgássérült társadalom mindenkori szükséglete, célja, és a nemzetközi relációban helyét kereső államalakulat – letűnt birodalom, vagy nemzetállam – a benne élő társadalommal együtt kölcsönhatásban van, és a mindenkori kutatás tárgyát képezi.

Az állami mozgássérült történetpolitikai háttér úgy-ahogy össze van már állítva; a fő probléma abban van, hogy az országos közigazgatás középső, alsó szintjén nem láthatóak az állami intézkedések, ezenkívül a mozgássérült és ép egyének, csoportok pl. egyesületek szerepe nem tisztázott, valamint a változás mindenkori iránya és dinamikája sem. Kelet-Európa relációjában történő kutatás pedig egy régiószintű „tükörkép” tisztaságát biztosítja, mert a mindenkori változást hozzá lehet mérni nemcsak a világtörténet, hanem akár az egyes alrégiók fejlődési változataihoz. Jelenleg annyit lehet tudni, hogy az állami intézkedések miről szóltak, de annak mélységéről és szélességéről, valamint az alulról jövő kezdeményezésről vajmi keveset lehet tudni.

A konferencia célja, hogy minél több „hézag” meg legyen töltve tartalommal, amely hozzásegíti az érdeklődőt ahhoz, hogy minél tisztábban láthassa a mozgássérült problematikát. Másrészt fontosnak tartjuk, hogy a kutatók tudtára legyen adva, hogy erre a témára nagy kereslet mutatkozik mind a mozgássérült, mind az ép társadalom köréből, ezért a hosszú távú cél eléréséhez a legmegfelelőbb az lenne, ha minél nagyobb személyes részvét kulminálódna. A mozgássérült társadalom történeti kutatása csak egy kis szeletkéje ezen társadalmi csoport tudományos megismerésének, de nagyon fontos szeletkéje.

Az ELTE BTK kari tanácsterem a legnagyobb területű előadóterem a kampuszon, ezért -szinte – nincs az a pl. kerekesszékes tömeg, amely ne tudna elférni benne. Ebben a helyzetben mutatkozik meg az egyén kiállásának fontossága, amely során a sok egyéni döntés összeáll egy tekintélyes tömeg „felkiáltójelévé”, mely így kiállt fel: még többet szeretnénk tudni a témáról!

Egy példát szeretnék csak felhozni az előbb említettekre: az Erdély története című háromkötetes munka 1986-ban való megjelenésével hatalmas tudományos és társadalmi igény űrét mérsékelte. Ez a kereslet a kutatók sokaságát arra ösztönözte, hogy mind behatóbban foglalkozzanak a témával.

Kérünk minden Kedves Érdeklődőt, hogy Jelenlétével tisztelje meg a konferenciát és annak témáját.

Kérjük a jelen lévő Érdeklődőket, hogy tartsák be a vírushelyzet adta előírásokat; maszk használata az épületben és az előadóteremben kötelező.

Üdvözlettel: a szervezők

A konferenciát a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja