THETISZ ALAPÍTVÁNY

Szomorúan tudatjuk, hogy elhunyt Renner Erzsébet, alapítványunk kuratóriumi elnöke és képviselője.
Eltökéltsége a mozgássérült-ügy iránt megkérdőjelezhetetlen, energiája kimeríthetetlen volt,  halála pótolhatatlan veszteség.

Emlékét megőrizzük.

kuratórium

Képek a 2021. december 16-ai konferenciáról!

Szakmai beszámoló: Közösség-fejlesztő program: Kulturális rendezvények látogatása

Szakmai beszámoló a Közösségfejlesztő program: Mozgássérültek 4 napos üdülése Balatonmáriafürdőn

Thetisz Alapítvány

FILOZÓFIÁNK – HITVALLÁSUNKLétezik egy olyan világ, ahol nem szorítják keretek közé egyének, családtagok, óriás intézetek a mozgásában akadályozottat, ahol társaival együtt alkothat egy közösséget; az intézmény neve lakópark.
CÉLJAINKA környezet által keretek közé szorított mozgássérült emberek integrálódásának előfeltétele a fizikai korlátok felszámolása.
A mentális nehézségek és korlátok felszámolása sorstársi tanácsadással, tájékoztatással, különböző kiadványok megjelentetésével.
A társadalomban élő mozgássérült és egészséges emberek közötti kapcsolat tudományos vizsgálatában szeretnénk részt venni: az érzékenyítő órákon részt vett személyekkel kitöltetnénk a pszichológiai és szociális tudománnyal foglalkozó szakemberek kutatói munkáihoz szükséges kérdőíveit.
Az érzékenyítő órákon a mozgássérült személyek az iskolások, valamint a felnőtt közösségek előtt mutatják be életüket jogi, gazdasági, szociális koordináta rendszeren keresztül; az ép társadalom akadályozott képének megváltoztatása érdekében.A céljainkról bővebben
ESÉLYEGYENLŐSÉGAdjunk felemelkedési lehetőséget egy olyan társadalmi csoportnak, amely mozgáskorlátozottsága folytán kiszolgáltatott helyzetben él, egyúttal felszámolva a kialakult előítéleteket.
A lakóparkban élő akadályozott emberek szomszédságában élő ép embereknek módjukban áll meglátni mindazt, amit a sztereotípia, a közöny, vagy esetleg az idegen csoportoktól való félelem eddig elfedett előlük: nincs különbség a sérült állapotot elfogadó és ezzel együtt élni tudó személy, valamint az ép személy között.
SEGÍTŐ KÉZAbban kérjük támogatását, hogy mindez ne egy utópisztikus jövőkép maradjon.
Maslow – piramis szükséglethierarchia alapján a fiziológiai szükségletek (étel, alvás stb.) és a biztonság (munka, jövedelem stb.) kielégülése után a sérült ember is könnyebben birkózik meg – az ép emberek valóság érzésétől karnyújtásnyira, valamint a hasonló állapotban lévő társai között – a szociális szükségleteivel (csoporthoz való tartozás stb.), mint a több száz emberrel működő intézetekben, vagy az érzelmi féltés által túlszabályozott családi környezetben. Az eddig elmondott létszükségletekre épül rá az emberi élet magasabb szintű szükségletei, vagyis az elismerés igénye és az önmegvalósítás. Az ép társadalom is – többségében – az ilyen magasságokat megélt emberek által képes valami maradandót alkotni. Segítsünk, hogy ne legyen megvonva a felemelkedés lehetősége egy olyan társadalmi csoporttól, amely mozgássérültsége folytán kirekesztett.
A lakópark ideális környezet egy mintaszerű mozgássérült társadalom megvalósításához, amely ezáltal hozzátenni képes a közös alapon nyugvó kultúrához.
KONTAKTAlapítvány neve Mozgássérült Célok Thetisz Megoldásában Alapítvány
Rövidített név Thetisz Alapítvány
Elnök Renner Erzsébet
Elérhetőség +36/20-382-0295
E-mail thetisz.alapitvany@gmail.com
Számlaszám OTP BANK 11702036-20726256
Adószám 18522323-1-41