Közösség-fejlesztő program: Kulturális rendezvények látogatása 2022-ben

A kulturális programban nem nagy csapatban „kóboroltunk” színházról színházra, hanem kettes, vagy négyes csoportokban – mindenkinek a kedve és érdeklődése szerint – néztük meg az előadásokat.

A 2022-es évben jelent meg a mozgássérült társadalom egyes csoportjairól szóló történeti tanulmánykötet – az Alapítvány és az ELTE közös munkája gyanánt. A történeti látásmódot hozzáillesztettük a ma élő mozgássérült társadalmának a látásához. Nem szenvedéstörténetről beszéltünk, hanem aktív, saját korukban alkotó emberekről.

Később megnéztük Csehov alkotását a Sirályt, amelyben minden megjelenő forma és tartalom mibenlétéről tárgyalt; az új és a régi harcáról. Az Alapítvány tagjai remélik, hogy az elindított út kezdeti nehézségei ellenére is az új történeti koncepció képes lesz felülírni a régit.

Az Operaház épülete maga volt a csoda, sőt az előadások is csodálatosak voltak. Richard Wagner tetralógiáját hallgattuk meg, akinek a második és harmadik zeneműve között talán egy év telt el, de egy olyan év, amely nagyon sok új folyamatot indított el a történelemben.

Wagner a második részben nagyon óvatosan nyúlt a német „jellegű” Habsburg és Porosz Birodalom egység törekvésének küzdelmébe. A harmadik részben viszont a kis német egység mellett rakja le a voksát. Ezek az előadások arra hívták fel a figyelmünket, hogy kellő terjedelemben és mélységben nyúltunk-e a mozgássérült témához, illetve jókor szóltunk-e hozzá a több évtizedekig parlagon hagyott témához – csak a hadtörténelem hadirokkant egészségtörténete foglalkozik kisebb-nagyobb intenzitással és színvonallal a mozgássérült társadalommal, mint az egészségügybe csöppent passzív tömeggel. A válasszal nem voltunk igazán elégedettek: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrejöttétől jelennek meg bővebben irományok hadirokkantakról; talán jobb lett volna – a hasznosság szempontjából – 3-4 évvel korábban beleszólnunk a közös vitába, mondván, hogy nemcsak katonapolitika, -erkölcs, -egészségügy alapján kell kutatni, hanem a hadirokkant egyén és társadalmi csoport elvárásai, igényei szerint is ki kell terjeszteni a kutatás irányát. Az Alapítvány a társadalmi szervezetek részéről elsőként szólt hozzá a vitához.

Hálásan köszönjük a lehetőséget, sok értékes Színházi előadással ajándékoztuk meg mozgássérült társainkat és kísérőiket.

Tisztelettel és köszönettel:

Budapest, 2022.12.03.

Renner Erzsébet
elnök