Tevékenységünk

2019-ben önkormányzati bérlakások ügyében levelet intéztünk mind a 23 kerület polgármesteréhez.

Levél a polgármesterekhez

Néhány válasz:

Célok:

 1. A társadalomban élő mozgássérültek fizikai integrációjának elősegítése.
 2. Mozgássérült emberek mindennapi nehézségeik megoldásában való aktív részvétel.
 3. A társadalomban élő ép és mozgássérült emberek különböző viszonyulásainak tényfelmérésében való részvétel.
 4. A társadalom ép tagjainak felvilágosítása a mozgássérült ember életének mindennapjairól.
 5. A mozgássérült ember önmegvalósításának támogatása.
 6. Mozgássérült emberek mindennapjainak megszervezése olyan szervezeti formában, ahol életkörnyezetük kialakításában aktív résztvevőkké válnak.

Tevékenységek (a célok számához azonos értékű szám párosítva):

 1. A közintézmények, cégek, magánszemélyek által működtetett intézmények fizikai korlátainak tudatos felszámolása figyelemfelhívással, tájékoztatással, kérelmekkel.
 2. Sorstársi tanácsadás, tájékoztatók és egyéb felvilágosító brossúrák kiadása.
 3. Adatgyűjtőként való részvétel szociológiai kutatásokban. Aktív támogatásban részesül minden olyan tudományos felkérés,- pl. statisztikai adatgyűjtés egy bizonyos kerületből a 8. osztályosok körében – amely tudományos eszközökkel igyekszik feltárni a mozgássérült és az ép emberi csoportok kapcsolatának szociológiai állapotát.
 4. A sérült és az ép emberek közötti természetes kapcsolat kiépítésének ösztönözése, ún. érzékenyítő előadások, nyilvános fórumok, publikációk segítségével.
 5. A mozgássérült emberek önmegvalósításának és társadalmi beilleszkedésének elősegítése különböző kulturális, önfejlesztő csoportok létrehozásával. Szabadidő kulturált, társas emberi kapcsolatok kiépítésében való aktív részvétel.
 6. A zárt intézményekből a lakóközösségre alapozott szervezeti forma létrehozása, ahol az élet mindennapjainak megoldásában a mozgássérült ember is aktív részt vállal. A lakóotthon legfontosabb tevékenysége a mozgássérült ember önálló életre való nevelése. A cél elérésében minden társadalmi szervezet támogatott, amely a mozgássérültek önmegvalósítását segíti elő. A lakóotthon tervének megvalósulása esetén a 6. pontban felvázolt eredmények által lenne ösztönözve a mozgássérült emberek társadalma az önálló élet megvalósítására.